Informatienota Kunstenaars

Beste kunstenaar,

Er bestaat geen twijfel over de hoeveelheid artistiek talent in België, maar krijgt jouw talent wel de kans om tot volle ontwikkeling te komen? Heel wat drempels maken het voor jou als jonge kunstenaar niet eenvoudig. Copper & Light wil die drempels verlagen en ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk talent door de mazen van het net glipt.

In deze tekst overlopen we de voordelen en voorwaarden die verbonden zijn aan de werking van de organisatie en verduidelijken we de specifieke rol van de kunstenaar binnen de coöperatie.

De ontstaansreden van Copper & Light cvso

“Meer en relevante ontwikkelingsruimte voor jonge kunstenaars is dan ook broodnodig, maar tot op heden een blinde vlek in het bestaande landschap.”

Beperkte en afkalvende subsidies ondergraven de instroom van jonge makers steeds sterker en de coronacrisis treft de sector recht in het hart. De positie van jonge kunstenaar komt steeds meer onder druk te staan, zowel op sociaal-economisch als artistiek vlak. Een stevige portie zakelijk inzicht, net als meer én relevante ontwikkelingsruimte voor jonge kunstenaars is dan ook broodnodig om het actuele professionele veld te bereiken.

Copper & Light biedt een antwoord op deze stelling door een nieuw werkingsmodel voor de jonge beeldend kunstenaar te introduceren. Door zich te positioneren tussen de kunsthogescholen en het professio- nele veld, vult Copper & Light de bestaande leegte in het huidige kunstenlandschap op. Deze ambitie wordt gerealiseerd in de vorm van een coöperatieve vennootschap die ondersteuning biedt aan de kunstenaar en een gezonde handelswijze ambieert tussen individuele kunstenaars, organisaties en kopers.

Wat zijn de voordelen van Copper & Light?

Een coöperatieve vennootschap streeft géén winstmaximalisatie maar doelmaximalisatie na door zich te groeperen rond één gezamenlijk doel waardoor het individu én de groep er beter van worden. Het solidaire karakter is immers de belangrijkste eigenschap van een coöperatieve vennootschap. Binnen de organisatie is de kunstenaar geen losstaande pion, maar timmert hij of zij evenwaardig mee aan één doel.

Het doel is het opschroeven van de zakelijke en communicatieve vaardigheden van jonge artiesten om een te moeizame carrière-start

te voorkomen en te werken aan kansen, visibiliteit en inkomen van de deelnemende kunstenaar. De coöperatie ondersteunt de artiest zowel intern als extern en zet in op een duurzame samenwerking onder de kunstenaars binnen de coöperatie, maar evenzeer op een complemen- taire en versterkende samenwerking met het bestaande artistieke veld. Copper & Light wil door de juiste begeleiding en training de jonge kunstenaar vlot en gericht naar veilinghuizen, galeries, collectioneurs en musea leiden.

Wat zijn de voorwaarden van Copper & Light?

De kunstenaar kan vrijwillig toetreden tot de coöperatie en krijgt in ruil een breed dienstenpalet aangeboden. Deze diensten hebben betrekking tot de verkoop en coaching van hun artistiek werk.

De coöperatie selecteert één kunstwerk en taxeert dit werk op €1000. De kunstenaar ontvangt in ruil voor het werk één aandeel van Copper & Light. Zo wordt hij of zij meteen ook aandeelhouder en kan de kunstenaar zijn of haar stem laten horen binnen de organisatie. De kunstenaar-vennoot staat mee aan het roer van de coöperatie en bepaalt volwaardig mee koers. Er is geen vreemd bestuur of een onbekende geldschieter die een aparte agenda kan hebben.

Om deel uit te maken van het vennootschap gelden een aantal voorwaarden:

Voorwaarde 1

De kunstenaar-vennoot verbindt zich ertoe alle werken via de coöperatie te verkopen.

Bij verkoop hanteert Copper & Light een verdienmodel dat steunt op commissie. Anders dan het klassieke handelswezen in de kunstensector heft Copper & Light slechts een percentage van 30% en is 70% van de totale verkoopsom bestemd voor de individuele artiest. Die resterende 30% gaat integraal naar de coöperatie om de werking en diensten te financieren in de vorm van coaching, expo’s, community building, workshops, enz … Daarnaast geniet de kunstenaar-vennoot zeer waarschijnlijk van een jaarlijks dividend, los van het aantal aandelen.

Voorwaarde 2

De kunstenaar-vennoot is 30 jaar of jonger.

Voorwaarde 3

De kunstenaar-vennoot heeft de intentie 10 jaar binnen de coöperatie te werken en te leren.

Het nastreven van 10 jaar betrokkenheid is nodig om de investering en maximale groeikansen te kunnen voltrekken zowel op artistiek als economisch vlak. Stabiliteit, artistieke maturiteit en kwalitatieve community building zijn elementen waar de artiest, eenmaal het nest van Copper & Light ontgroeid, op kan terugvallen.

De nagestreefde betrokkenheid van 10 jaar wordt uiteraard niet als een dogma opgevat. De kunstenaar kan te allen tijde en in overleg de coöperatie verlaten, een goede verhouding tussen het toekomstig welzijn van de uittredende kunstenaar en die van de kunstenaars binnen de organisatie is hierbij natuurlijk nodig. Bij het uittreden koopt de coöperatie overigens het aandeel terug en ontvangt de kunstenaar €1000.

Welke diensten reikt Copper & Light aan?

Copper & Light reikt een breed dienstenpalet aan met focus op advies en ondersteuning rond kunstcreatie, -ontwikkeling en vermarkting.

Het doel is om meer kansen en een hoger inkomen voor kunstenaars te creëren. Een greep uit ons aanbod:

Voor al jouw vragen: